Pastörisering av mjölk pajar hela grejen!

Jag håller för tillfället på att läsa Lars Berns klarsynta bok ”Den  metabola pandemin”, som innehåller en skrämmande mängd exempel på hur vi konsumenter blir blåsta på hälsa och välmående av en cynisk livsmedels- och läkemedelsindustri. Det finns sålunda många områden förutom det jag kommer beröra i detta inlägg; pastörisering av mjölk, som är värda att lyfta fram, och jag hoppas få tillfälle att göra det i framtida blogginlägg.

Sverige har valt att lagstifta EMOT försäljning av naturlig och obehandlad mjölk, som innehåller en uppsjö av naturliga och immunförsvarshöjande vitaminer, enzymer och goda bakterier. Lagstiftarna har sedan 1937 valt att gå livsmedelsindustrins ärende och göra det svårare för mindre gårdar att själva saluföra potentiellt högkvalitativa mjölkprodukter. Gårdar får sälja begränsade kvantiteter direkt till kunder, men i affärer är det en omöjlighet att få tag på.

Men det finns i mina ögon inga goda skäl till att det ska vara så!

I Sverige har vi världens förmodligen bästa regler kring djurhållning och hygien, så vi borde definitivt kunna erbjuda konsumenter naturlig opastöriserad mjölk. Och med tanke på vad som kommer ut på andra sidan denna process är det konstigt att det ens får säljas.

Livsmedelsverket, med sina täta kopplingar till livsmedelsindustrin, hävdar såklart att de gör befolkningen en tjänst genom att koka bort potentiella patogena bakterier. Dessa torde dock vara nästintill obefintliga i schysst producerad mjölk, och risken definitivt inte högre än för vilket annat livsmedel som helst som får säljas färskt; grönsaker, kött osv. Just smittorisken är förmodligen inte den största anledningen till att industrin vill ha kvar pastöriseringen; dels gynnar lagstiftningen stora leverantörer och ger dem en konkurrensfördel gentemot små gårdar som vill vara självständiga, och dels ökar processen hållbarheten lite, så att det blir lättare att distribuera mjölken långa sträckor utan att kylkedjan är helt intakt.

Vad är det då som händer när vår mjölk misshandlas vid höga temperaturer?

Först och främst skållas alla nyttiga bakterier ihjäl, så bidraget till vår tarmflora och immunförsvar blir negativt. Detsamma händer med i stort sett alla vitaminer som mjölken innehöll, och flertalet aminosyror ombildas till för människan mer otillgängliga former. Enzymet laktas, som hjälper tarmen att bryta ner laktos, försvinner också, vilket är det största skälet till att så många lider av laktosintolerans i vårt land. Ett annat enzym som förstörs är fosfatas, vilket är nödvändigt för att vi ska kunna lagra in kalcium i kroppen. Storkonsumenter av mjölk lider i större utsträckning av osteoporos än andra, just av denna anledning. Just enzymbristen belastar kroppen extra mycket, då den själv behöver framställa de enzymer som behövs för att bryta ner maten hjälpligt.

Industrin verkar i alla fall erkänna att nyttiga vitaminer förstörs i pastöriseringen, då de sett till att tillsätta syntetisk D-vitamin för att åtminstone rädda nyttigheten på pappret. Tyvärr har man i studier sett en koppling mellan detta icke naturliga D-vitamin och hjärtkärlsjukdom, så det verkar vara ett ordentligt slag i luften av industrin.

En ytterligare process som den största delen av mjölken genomgår är homogenisering, vilket som tur väl är inte är ur tvunget ur ett legalt perspektiv. Homogenisering innebär att de stora mjölkfettsmolekylerna pressas sönder till mindre, vilket resulterar i att mjölken inte skiktar sig. Alltså enkom för att konsumenten inte ska behöva skaka på sitt mjölkpaket. Problemet med detta är att dessa små fettpartiklar gärna fastnar på olämpliga ställen i lymf- och blodkärl, och man kan se en tydlig ökning av hjärtkärlsjukdomar i länder där homogenisering är vanlig.

Jag är uppvuxen på en bondgård där vi drack stora mängder opastöriserad mjölk från egna gården under hela min uppväxt. Jag vill inte tänka på hur jag påverkats om all den mjölken varit pastöriserad istället.

Den mjölk jag ger till mina barn idag kommer från en lokal gård som säljer direkt till konsumenter. DOCK är även denna mjölk pastöriserad av legala skäl, lågpastöriserad visserligen, men inte homogeniserad, så i alla fall så bra mjölk man någorlunda enkelt kan få tag på. Men med min nyvunna insikt i hälsoeffekterna av behandlad mjölk kommer jag göra en ansträngning för att hitta ett sätt att köpa RIKTIG mjölk. Naturlig och obehandlad, precis som det vi BORDE kunna köpa i affärerna med!